Menu Sluit menu

Evalueren

Je hoeft je evaluatie niet uit te stellen tot het einde van je project. Een bevraging van je deelnemers voorafgaand of tijdens de loop van het onderzoek is ook heel nuttig; ze stelt je in staat om de verwachtingen van je deelnemers in kaart te brengen op een moment dat er nog bijsturing van het project mogelijk is. Ook wanneer je na afloop de impact van deelname wil meten, is het goed om van bij het begin van het project een nulmeting te hebben om mee te kunnen vergelijken. Een mooi voorbeeld waarin de impact op de deelnemers nauwgezet gemeten werd, is de studie die HIVA (KU Leuven) uitvoerde bij CuriezeNeuzen

 

Enkele tips

- Bepaal bij de start van je project reeds de indicatoren volgens dewelke je je project wil evalueren (kwalitatief en kwantitatief).

- Doe tussentijdse evaluaties tijdens het project zodat je kan bijsturen indien nodig.

- Houd een eindevaluatie, lijst 'good practices' en 'lessons learned' op en zet ze ergens online zodat anderen eruit kunnen leren.

Meer lezen

Tina Phillips, Norman Porticella, Mark Constas, Rick Bonney, A Framework for Articulating and Measuring Individual Learning Outcomes from Participation in Citizen Science (in: Citizen Science: Theory and Practice, Augustus 2018)

Tina Philips, Marion Ferguson ea. User's Guide for Evaluating Learning Outcomes From Citizen Science (Cornell Lab of Ornithology, 2014).

Luigi Ceccaroni, Claire Williams ea., MICS project (Measuring Impact of Citizen Science)

Niet de informatie gevonden die je zocht? Of ontbreekt er een belangrijke bron?
Mail ons!
page-square2--black Created with Sketch.