Menu Sluit menu
< terug naar events Uitgesteld - Netwerkdag Citizen Science
- Netwerkevenement - Scivil event

Op dinsdag 21 april 2020 organiseert Scivil samen met Iedereen Wetenschapper (EOS) en de Jonge Academie de tweede netwerkdag voor citizen science in Vlaanderen. De netwerkdag gaat deze keer door in het Paleis der Academiën in Brussel. Net als bij de vorige editie kan je je verwachten aan een reeks boeiende praatjes en sessies over verschillende aspecten van burgerwetenschap. Lees hieronder meer over het programma en schrijf je in.

Netwerkdag

Programma

Corona update (2 april): de netwerkdag zal niet doorgaan op 21 april en wordt uitgesteld naar 16 november 2020. Sluit aan bij onze online sessie op 21 april!

(For the programme in English, click here)

09:00 Onthaal
09:30 Plenaire sessie met keynote
11:00 Break-outsessie 1
12:00 Lunch, standenmarkt
13:30 Break-outsessie 2
14:30 Pauze
15:00 Break-outsessie 3
16:00 Slotsessie
16:30 Receptie
17:30 Einde
 

Schrijf je in voor de netwerkdag
Inschrijven

Inhoud van de sessies

9:30 Plenaire sessie: keynote door dr. Alexandra Albert (EN)

Dr. Albert is postdoctoraal onderzoeker bij de Extreme Citizen Science Group (ExCiteS) bij University College London. Meer details volgen.

11:00 Workshop - Build your own citizen science app with FLAMENCO (EN)

Jesse Zaman (Software Languages Lab, VUB)

Create your own citizen science app without writing a single line of code. FLAMENCO is a web-based platform where you can simply chain together different components that produce, process and visualize data using an accessible visual programming language.

You'll be able to get hands on with the FLAMENCO platform during this workshop. Bring your laptop if you'd like to try building your own app!

11:00 Workshop - Storytelling: hoe val je op in een stroom aan informatie? (NL)

Liesbeth Gijsel (EOS - Iedereen Wetenschapper)

Een eerste beperkt theoretisch gedeelte leert je de basis van storytelling; waarom is dit een goede manier om te communiceren, hoe ziet een goed verhaal eruit (met aandacht voor doelgroep, structuur, stijl, lengte en visuele aantrekkelijkheid). Daarna gaat de groep zelf aan de slag, het liefst met zijn/haar eigen citizen science project. Je denkt na over je doelgroep en doelstelling, bedenkt een verhaallijn, denkt na over hoe je dit wilt brengen (audio, video, tekst) en via welk kanaal (website, nieuwsbrief, sociaal medium...).

Breng je eigen laptop mee!

11:00 Presentatie - Gamification: how can it work in citizen science? (EN)

Hannes Ledegen (Natuurpunt Studie), Bieke Zaman (Meaningful Interactions Lab, KU Leuven)

This duo presentation builds on previous research to explain how gamification works. Drawing on motivational theories, we'll discuss the what, why, who and how questions. What are we going to gamify? Why are we doing this? Who will be the players? How are we gamifying it? We'll show how these insights are used in creating 'Nature Snapp', an innovative mobile application for Citizen Science projects studying nature. Theory is combined with examples from the CS portal waarnemingen.be and the innovative mobile application Nature Snapp (in development, funded by the Flemish government Department of Enomy, Science and Innovation). This presentation ends by presenting some design heuristics and attention points when testing the outcomes of implementing gamification.

11:00 Lezingenreeks 1 (NL)

Drie korte lezingen over diverse onderwerpen.

Citizen Science: hoe burgers de wetenschap uitdagen.

Door Tine Huyse, Liesbeth Gijsel en Ine Van Hoyweghen

In deze korte boekvoorstelling kijken we naar het verleden, het heden en de toekomst van burgerwetenschap in Vlaanderen en Nederland, en staan we ook stil bij de mogelijke valkuilen en uitdagingen. We laten de vele gezichten van Citizen Science zien aan de hand van een aantal sprekende voorbeelden die in het boek werden opgenomen.

*Marie-Claire Vandevelde: Communicatie en het ¿Burgerpraat! project

Beschrijving volgt

De maatschappelijke impact van citizen science projecten: wat leren we van CurieuzeNeuzen Vlaanderen? 

Door Huib Huyse (HIVA-KU Leuven)

Veel citizen science projecten staan amper stil bij wat hun project teweegbrengt bij de burgerwetenschappers zelf. CurieuzeNeuzen zette sterk in op het meten van de maatschappelijke impact. Wat leren we van deze grootschalige oefening en hoe kan je er zelf mee aan de slag?

13:30 Workshop - Citizen science in de lagere school (NL)

Filip Mennes (Odisee Hogeschool)

In deze workshop verkennen we de mogelijkheden van citizen science projecten in de lagere school. Waarop let je als je aan de slag wilt met kinderen van de lagere school? Hoe vertaal je wetenschappelijk onderzoek naar deze doelgroep? Hoe kan je ze inzetten bij dataverzameling?

13:30 Workshop - Participatory approaches in science engagement (EN)

This workshop will look at how we can make our citizen science projects even more participatory. Beyond gathering data, how can we make the most of the citizens we work with to help shape our research and maximise its impact? Learn from promising practices across Europe and join in the discussion.

13:30 Panel - GDPR en citizen science (NL)

Met Klaas Ghesquière (imec), Maarten Larmuseau (KU Leuven), Lina Chaoui (EOS), Moderator: Liesbeth Gijsel (EOS - Iedereen Wetenschapper)

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) liet al heel wat stof opwaaien in de domeinen van wetenschap en communicatie. Citizen science bevindt zich uitgerekend op het snijpunt van deze twee domeinen en voegt er nog enkele eigen uitdagingen aan toe. Hoe bescherm je de privacy van je deelnemers? Hoe kan je wetenschappelijk gevoelige data toch laten verwerken door burgerwetenschappers? En kan de GDPR verzoend worden met de Open Databeweging? Drie panelleden, elk met een eigen achtergrond en kijk op de GDPR, lichten deze vraagstukken toe. Er is ook ruimte voor vragen uit het publiek.

13:30 Short lecture series 2 (EN)

FLAMENCO: A Meta-platform for building CS platforms

Wolfgang De Meuter (Vrije Universiteit Brussel)

Many citizen science platforms rely on an app for collecting data, along with server infrastructure to store, process and analyse that data. FLAMENCO is a web-based platform that allows end users to create their own app and server infrastructure without having to write any programming code.

 

The potential of citizen science for reducing vector-borne diseases and natural hazards in Uganda

Mercy Gloria Ashepet (Royal Museum for Central Africa & KU Leuven)

Natural hazards and vector-borne diseases continue to plunge the world with severe effects in low-income countries, particularly those in the Global South. Mitigation efforts are often obstructed by the scarcity of reliable data on hazards and vectors. To address this, citizen science for disaster risk reduction and vector control has emerged as a promising approach in the provision of extensive, real-time information. Read the full abstract here.

 

Citizen Dialogue Kit: displays for communicating and collecting data in the street

Jorgos Coenen (Research[x]Design, KU Leuven)

Citizen Dialogue Kit helps you communicate with relevant stakeholders or collect their input in the fitting physical context. We present past experiences and lessons-learnt about (data) communication, storytelling and digital (opinion) polling with displays in public space.

15:00 Workshop - Communication and engagement in citizen science (EN)

Carina Veeckman (imec - SMIT - VUB)

In this workshop, you learn to define a communication plan for your citizen science project with tactics and tools for initial and continued participation. During the interactive part, participants can share their stories about (un)successful engagement of citizen scientists.

15:00 Workshop - Citizen science voor natuur: gedeelde uitdagingen. (NL)

Jan Seys (VLIZ) & Wouter Vanreusel (Natuurpunt)

Onderzoek naar planten en dieren is een van de oudste en vaakst voorkomende vormen van citizen science. In deze workshop willen we van elkaar leren; nieuwe projecten en oude rotten in het vak door elkaar. Welke frisse ideeën zijn er? Welke tips en good practices moet je zeker in acht nemen? Deze workshop vormt het startschot van een lerend netwerk dat projecten samenbrengt om van elkaar te leren.

15:00 Sounding board - Citizen science challenges and success stories (EN)

Citizen science is a fascinating and challenging activity to manage. This session allows participants to exchange useful ideas and strategies for managing citizen science projects. We'll start off with a series of very short presentations. Citizen science practitioners will explain challenges, successes and/or good practices they encountered in their projects. Afterwards, we'll allow time for questions and discussion.

15:00 Lezingenreeks 3 (NL)

Citizen science aan zee, een langetermijnverhaal

Jan Seys (Vlaams Instituut voor de Zee)

Burgerwetenschap aan zee heeft een lange traditie. Uit een review van 130 Noordzeeprojecten blijkt waarom. Ook kunnen we lessen trekken over hoe je burgers kunt motiveren om langdurig en systematisch bij te dragen aan monitoring van de leefomgeving.

 

Paleontologie, een dode wetenschapstak?

Anthonie Hellemond (Raad voor Aardwetenschappen & Palaeontologica Belgica)

De paleontologie heeft het als wetenschap anno 2020 niet gemakkelijk. De studie van fossielen heeft een stoffig imago en kampt met een hardnekkige kinderlijke beeldvorming bij een groot deel van de bevolking. In deze lezing gaan we dieper in op hoe citizen science voor een heropleving kan zorgen.

 

Burgers aan het roer van lokaal mobiliteitsbeleid

Wouter Florizoone - Transport & Mobility Leuven en Elke Franchois (Mobiel 21)

Met Telraam, een slimme telsensor, meten burgers verkeer en snelheid in hun straat. Op die manier kunnen ze het buikgevoel objectiveren en hebben ze meetgegevens waarmee ze de wegbeheerder kunnen overtuigen om verkeersmaatregelen te nemen.

Schrijf je in
page-square2--black Created with Sketch.