Menu Sluit menu

Vaakgestelde vragen (FAQ)

Wat is citizen science?

Citizen science of burgerwetenschap is wetenschappelijk onderzoek dat in zijn geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd door vrijwilligers, vaak in samenwerking met of onder begeleiding van (professionele) wetenschappers.

Er zijn verschillende soorten citizen science. Zo heb je onderzoek waarbij vrijwilligers de wetenschappers helpen bij het uitvoeren van bepaalde wetenschappelijke taken zoals waarnemingen doen, data verzamelen of analyseren.

Er zijn ook cocreatieprojecten. Hier verzamelen de burgers niet alleen data, ze werken ook samen met de wetenschappers bij het bepalen van de onderzoeksvragen, het implementeren van oplossingen of het communiceren van de resultaten.

Burgers kunnen ook het initiatief nemen om zelf een wetenschappelijk onderzoek te starten, met of zonder de betrokkenheid van professionele wetenschappers. We spreken dan van bottom-up citizen scienceLees hier meer over citizen science.

Wat is/doet Scivil?

Scivil is het Vlaamse kenniscentrum voor Citizen Science. Scivil wil wetenschappers, burgers, beleidsinstellingen en bedrijven verenigen, ondersteunen en informeren voor meer burgerwetenschap in Vlaanderen.

Rond het thema 'citizen science' biedt Scivil advies, ondersteunt het projecten, organiseert het workshops en netwerkevenementen en zet het acties op om citizen science bij het brede publiek bekend te maken. 

Lees meer over Scivil.

Hoe verhoudt Scivil zich tot RVO-Society, imec en de Vlaamse regering?

Eind 2017 gaf de Vlaamse regering de opdracht aan Roger Van Overstraeten Society (RVO-Society) om een kenniscentrum op te starten rond citizen science. In januari 2019 zag Scivil het levenslicht. RVO-Society is de koepelorganisatie boven Scivil en Brightlab, het STEM-onderwijslabo dat educatieve STEM-pakketten voor jongeren en scholen ontwikkelt. RVO-Society, Scivil en Brightlab worden (deels) gefinancierd door het departement Economie Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse Overheid. RVO-Society en Scivil zijn gevestigd in de kantoren van imec in Leuven.

Waar komt de naam 'Scivil' vandaan?

De naam 'Scivil' is een samentrekking van 'science' (wetenschap) en 'civil' (de burgers) en staat symbool voor de nauwe samenwerking tussen wetenschappers en burgers.

Die verwevenheid komt ook terug in het logo van Scivil; de S van Science is opgebouwd uit dezelfde vorm als de C van Civil.

Ik wil meedoen aan een burgerwetenschapsproject. Kunnen jullie me vertellen welk project bij me past?

Scivil houdt de vinger aan de pols op vlak van citizen science in Vlaanderen en daarbuiten dus we kunnen je zeker enkele goede tips geven! Maar eigenlijk kan je met deze vraag beter terecht bij iedereenwetenschapper.be. Deze website bevat zowat alle citizen science projecten (uit binnen- én buitenland) waaraan je in België of Nederland als burger kan deelnemen. In de zoekfunctie kan je zelfs specifiek op zoek gaan naar projecten die bepaalde activiteiten aanbieden, projecten die specifieke onderwerpen behandelen en projecten waaraan je thuis, op school of op uitstap kan deelnemen.

Ondersteunt Scivil alleen de door EWI gefinancierde projecten?

Neen, Scivil wil het draagvlak voor citizen science in heel Vlaanderen versterken. Hoewel we nauw in contact staan met de EWI citizen science projecten, zijn we er ook om andere citizen science initiatieven te ondersteunen!

Is Scivil betrokken bij de selectie of evaluatie van projecten voor financiering?

Neen. Scivil zetelt niet in de jury die projectaanvragen bij het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid goedkeurt. We zijn ook niet betrokken bij de evaluatie van de projecten na afloop. Scivil maakt wel suggesties voor de vragen en het beoordelingsmodel die in het aanvraagdossier zijn opgenomen.

Ik wil een aanvraag tot projectfinanciering indienen. Kan ik bij Scivil terecht voor advies bij het schrijven van het dossier?

Absoluut! Stuur een voorlopige versie naar info@scivil.be en we nemen met plezier een kijkje naar het citizen science aspect van je aanvraag. Of beter nog, contacteer ons voordat je het dossier begint te schrijven zodat we van bij het begin suggesties en ideeën kunnen uitwisselen.

Mijn project wordt gefinancierd door EWI. Welke logo's moet ik gebruiken?

Als je project gefinancierd werd door het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid, ben je verplicht om het logo van de Vlaamse overheid op te nemen op al je communicatiedragers. Meer informatie vind je op de huisstijlwebsite van de Vlaamse overheid.

Je hoeft het Scivil-logo niet op te nemen in je communicatie, tenzij we rechtstreeks betrokken zijn bij (een deel van je) citizen science project.

Niet gevonden wat je zocht?
Mail ons!
page-square2--black Created with Sketch.