Menu Sluit menu
< terug naar nieuwsoverzicht

Ingediende projecten 2019: analyse

In 2019 lanceerde de Vlaamse overheid een tweede oproep voor citizen-scienceprojecten. Daarop werden 53 dossiers ingezonden, waarvan er na beoordeling door een onafhankelijke jury zeven werden goedgekeurd. Scivil was zelf niet betrokken bij deze beoordeling, maar we maakten wel een analyse van de ingediende dossiers. In dit bericht delen we wat we daaruit leerden. 

Analyse ingediende projecten 2019

Het grootste deel (41) van de ingediende dossiers vroegen het maximale budget van 150.000 euro aan. Twaalf projectvoorstellen vroegen een lager bedrag, waarvan vier minder dan 100.000 euro. De maximale duurtijd voor projecten werd opgetrokken van 24 maanden in 2018 naar 36 maanden in de nieuwe oproep. Het merendeel (29) van de nieuwe projectvoorstellen koos effectief voor deze langere duurtijd. Negentien projecten gingen dan weer voor een duurtijd van twee jaar of minder.

Opvallend aan de voorgestelde thema’s, is het grote aantal projecten dat rond gezondheid wilde werken. Daarvan werd geen enkel project gesubsidieerd. Minder verrassend is dat er heel wat projectvoorstellen over de natuur, het milieu en mobiliteit gaan.

De meeste projecten duidden het brede publiek aan als doelgroep. Scholen komen naar voren als de tweede meest populaire doelgroep.  

De indieners werden gevraagd om hun project te situeren in de participatieladder of 'citizen-sciencepiramide'. Hoewel aangegeven stond dat een ‘hogere’ plaats in de piramide niet per se een hogere kwaliteit van het project impliceert, situeerden de meeste projectvoorstellen zich zo hoog mogelijk in de piramide. Verschillende projecten gaven ook aan dat ze burgerwetenschappers op verschillende niveau’s in de piramide wilden betrekken.

We analyseerden de dossiers om er achter te komen in welke stappen van het onderzoeksproces de burgers betrokken zouden worden. Het verbaast niet dat het grootste deel van de ingediende projectvoorstellen burgers wilden inschakelen om data te verzamelen of te analyseren. Maar er waren ook heel wat projecten die burgers wilden betrekken in minder voor de hand liggende stappen van het onderzoek, zoals het rapporteren of communiceren over onderzoeksresultaten, het onderzoeksontwerp en de probleemanalyse.

Er was in het projectdossier geen expliciete vraag naar of en hoe projecten moeilijker te bereiken doelgroepen wilden bereiken. We onderzochten de ingediende dossiers en telden de projecten die niet alleen aangaven dat ze inclusief wilden werken, maar die daarbij ook beschreven hoe ze dat zouden aanpakken.

Er vallen interessante trends waar te nemen in de 53 ingediende projecten. We kunnen daar bij Scivil zeker uit leren. In het bijzonder toonden deze data ons dat er erg veel interesse is vanuit het thema gezondheid om aan citizen science te doen, maar dat van deze grote groep projectvoorstellen vorig jaar geen enkel gesubsidieerd werd. Het is zeker interessant voor ons om dit verder te onderzoeken. 

page-square2--black Created with Sketch.

Berichten gerelateerd aan dit nieuws