Menu Sluit menu
< terug naar nieuwsoverzicht

Bevraging citizen science en communicatie

In juni 2019 vroegen we citizen science projecten naar hun expertise en noden op vlak van communicatie met de burgerwetenschapper. In dit nieuwsbericht brengen we de resultaten samen.

Puzzel

Citizen science is een erg ruim veld: het omvat projecten uit alle onderzoeksdisciplines, die diverse methodes hanteren en die de burger op verschillende manieren betrekken bij onderzoek. Wat alle citizen science projecten gemeen hebben, is de nood aan goede communicatie met de burgers. Om deelnemers te rekruteren en te behouden, maar ook om hen te informeren, op te leiden of om hen aan de afloop van het project op de juiste manier te bedanken.

Daarom startte Scivil, het expertisecentrum citizen science Vlaanderen, een werkgroep communicatie en participatie op met experten in wetenschapscommunicatie, engagementstrategieën en citizen science. Op vraag van de werkgroep, lanceerde de VUB onderzoeksgroep SMIT in juni 2019 een bevraging bij initiatiefnemers van citizen science projecten. De vragen peilden naar hun ervaring met verschillende communicatietactieken binnen een burgerwetenschapsproject en over welke aspecten ze meer zouden willen leren.

Gezocht: grafisch ontwerper

De bevraging leerde ons dat de initiatiefnemers van citizen science projecten zichzelf beschouwen als ervaren wetenschappers, projectcoördinatoren en wetenschapscommunicatoren. Ze hebben minder ervaring als community manager, persbegeleider of software ontwikkelaar. En ze hebben al helemaal geen kaas gegeten van user experience design of grafisch ontwerp. Een gebrek aan kennis van deze laatste domeinen hoeft niet meteen een probleem te zijn; heel wat citizen science projecten zijn daar het levende bewijs van. Deze expertise wordt vaak uitbesteed of aan het project toegevoegd in de vorm van een gespecialiseerde projectpartner. 

De grote meerderheid van de initiatiefnemers vindt zichzelf in zekere mate ervaren met het opstellen van een communicatieplan of het hanteren van een engagementstrategie om burgers (blijvend) te motiveren tot deelname. Aan de andere kant had op het moment van de bevraging (juni 2019) slechts een klein aantal hun doelpubliek onderzocht of een evaluatie afgenomen bij hun deelnemers.

Wanneer we vroegen waar de citizen science projecten nood aan hadden op vlak van communicatie, bleek overduidelijk dat er grote vraag was naar technieken om burgerwetenschappers langere tijd aan een project te binden. Het behouden van deelnemers en het uitbouwen van een communitygevoel met en tussen de burgerwetenschappers steekt er in de resultaten met kop en schouders bovenuit.

Engagement op langere termijn

Citizen science initiatiefnemers willen dan ook graag meer leren over communicatietools die helpen om burgerwetenschappers langdurig te engageren in een project, zoals sociale media, gamification, storytelling of ambassadeurschappen.

De resultaten van deze bevraging dienen op dit moment als leidraad voor het opstellen van een communicatiegids voor citizen science projecten. In deze communicatiegids zullen we praktische tips verzamelen voor het communiceren met burgerwetenschappers. De gids zal vanaf november beschikbaar gemaakt worden op scivil.be. Houd onze nieuwsbrief en sociale media in de gaten!

page-square2--black Created with Sketch.