Menu Sluit menu
< terug naar nieuwsoverzicht

Lanceringsevenement Scivil

Woensdag 30 januari 2019 stelde het nieuwe Vlaamse expertisecentrum voor burgerwetenschap zich voor aan het grote publiek onder de naam Scivil. Scivil wil als netwerkorganisatie de expertise rond burgerwetenschap in Vlaanderen bundelen en versterken.

lancering scivil

Scivil werd opgericht door wetenschapseducator RVO-Society in opdracht van minister Muyters. Daarnaast financierde de Vlaamse overheid vorig jaar ook dertien burgerwetenschapsprojecten via een projectoproep.

Op het event nodigde Scivil een aantal sprekers uit die hun visie op citizen science gaven.

Eric Sleeckx kaderde de opstart van het expertisecentrum rond burgerwetenschap en het initiatief voor een jaarlijkse Citizen Science projectoproep in het Vlaamse wetenschapscommunicatiebeleid. Zo wil de Vlaamse regering (/minister Muyters) een groter draagvlak creëren voor wetenschap en technologie en de wetenschappelijke geletterdheid bij de gewone burger vergroten. Citizen Science gaat hierin nog een stap verder dan wetenschapscommunicatie, door de burger actief te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek. Sleeckx benadrukte ook het grote belang van communicatie bij een Citizen Science project: communicatie bij het werven van deelnemers, tijdens het project om deelnemers te betrekken en blijvend te motiveren en aan het einde van het project om de resultaten van het onderzoek aan de deelnemers te verstrekken.

Linden Farrer, policy officer bij de Europese Commissie, ging in op het belang van Citizen Science voor de Europese commissie. Hij lichtte de huidige en toekomstige financieringsmiddelen voor Citizen Science toe in de Horizon 2020 en Horizon Europe. Via Citizen Science (als onderdeel van Responsible Research en Innovation) wil de Europese Commissie alle maatschappelijke actoren stimuleren om samen te werken. Op die manier kunnen de resultaten van wetenschappelijk onderzoek beter afgestemd worden op de waarden, noden en verwachtingen van de maatschappij. De Europese Commissie streeft ernaar om erkenning te creëren voor Citizen Science als een waardevolle en betrouwbare manier om wetenschappelijke reflectie en kennis te bekomen en om Citizen Science integraal deel te laten uitmaken van het Open Science kader. Als goed voorbeeld van een Europees Citizen Science project haalde hij hackair aan, waarin ook de VUB partner is.

Sam Buyst, chief strategist bij SALVO, lichtte het strategische traject toe dat doorlopen werd om tot de naam van het kenniscentrum Citizen Science te komen. Met de naam Scivil wil het kenniscentrum een inspirerende nieuwe speler zijn die leergierig is en open minded en die vanuit een optimistische en experimentele instelling het speelveld betreedt. Hiervoor werd er gezocht naar een korte, krachtige naam die makkelijk uit te spreken is in verschillende talen.

Annelies Duerinckx stelde de doelen, de aanpak en de plannen van Scivil voor. Scivil wil Citizen Science promoten, geïnteresseerde partners met elkaar in contact brengen voor sterkere Citizen Science projecten en projecten ondersteunen door middel van handleidingen, workshops en advies op maat. Hiervoor doet scivil beroep op een stuurgroep en verschillende werkgroepen met experten uit wetenschappelijke instellingen, beleidsinstellingen en wetenschapscommunicatie. Op korte termijn wil Scivil een netwerkdag Citizen Science organiseren, evenals enkele workshops rond thema’s zoals het gebruik van sociale media en datamangement. Scivil start ook met een maandelijkse nieuwsbrief gericht op huidige en toekomstige initiatiefnemers van citizen science projecten om hen te informeren over lopende projecten, best practices, goede voorbeelden, interessante events en mogelijke financieringskanalen.

Tine De Moor sloot de voormiddag af met een inspirerende reflectie over hoe burgerwetenschap de valorisatie van kennis kan versnellen. Het betrekken van burgers bij wetenschappelijke projecten wordt steeds populairder, stelt ze. Citizen Science maakt het verzamelen van grote hoeveelheden data mogelijk en verkleint de kloof tussen wetenschap en de burgers. Maar wat als burgers direct zouden kunnen bijdragen tot het oplossen van maatschappelijke problemen via wetenschappelijke projecten? Tine De Moor verruimde onze blik op Citizen Science via een inspirerend project-idee waarin city-trip toeristen betrokken worden bij wetenschappelijk onderzoek naar monumenten en kunstwerken. Dergelijke projecten zouden kunnen bijdragen tot het oplossen van zowel maatschappelijke uitdagingen als wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt Citizen Science niet enkel een middel om wetenschappers te helpen, maar is het ook een middel om maatschappelijke problemen – samen met wetenschappers – op te lossen. De lokale overheden zijn hierin vaak een vergeten partner bij Citizen Science projecten.

page-square2--black Created with Sketch.