Menu Sluit menu
< terug naar nieuwsoverzicht

Werkgroep Datamanagement uit de startblokken

Een nieuwe Scivilwerkgroep buigt zich sinds kort over vraagstukken rond het thema 'datamanagement in citizen science'. Op dinsdag 7 oktober kwam de groep voor het eerst samen. Tijdens een vruchtbare workshop werden ervaringen gedeeld, prioriteiten gesteld en noden in kaart gebracht. Graag horen wij ook jouw mening over de datagerelateerde noden van burgerwetenschap. Vul hier onze enquête in!

Datamanagement

Werkgroep Datamanagement opgericht

De werkgroep Datamanagement van Scivil wordt getrokken door Ruben Capiau (Agentschap Informatie Vlaanderen) en bestaat momenteel uit vertegenwoordigers van negen organisaties met ervaring in citizen science. Tijdens de eerste meeting gaf Philippe Michiels (imec) een toelichting over Smart Data en bracht hij een begrippenkader aan rond datamanagement en het interoperabel ontsluiten van data.

De werkgroep streeft naar het maximaliseren van het open, kwalitatief en interoperabel delen van citizen science projectdata. De werkgroep zal onderzoeken hoe een Data charter voor citizen science kan worden opgesteld, gelijkaardig aan het Open Data Charter dat eerder bij de Vlaamse overheid opgesteld werd in het kader van het Smart Flandersprogramma. De werkgroep zal ook ondersteuning en advies verlenen aan onderzoekers om de principes van dit charter toe te passen.

Deel je mening via onze enquête

De werkgroep werkgroep wil vertrekken van de expertise, intenties en noden van citizen science projectleiders en -medewerkers rond datamanagement. Om een beeld te krijgen van wat er leeft bij de citizen science projecten, werd deze korte online bevraging opgesteld. Je kan deze nog invullen tot zondag 15 december. Wij horen graag op welke gebieden we een meerwaarde kunnen bieden voor jouw Citizen Science project!

Klik hier om onze enquête in te vullen!

Werkgroep datamanagement
page-square2--black Created with Sketch.