Menu Sluit menu
< terug naar projecten

Bugs 2 the Rescue

Wist je dat België 26 invasieve waterplanten telt? Deze exotische waterplanten veroorzaken heel wat schade aan de inheemse biodiversiteit. Bij Bugs 2 the Rescue doen jongeren, vrijwilligers en wetenschappers samen onderzoek naar biologische controle; het gebruik van plantenetende insecten die deze invasieve soorten wel lusten en helpen intomen.

Bugs 2 the Rescue

De deelnemers aan Bugs 2 the Rescue zullen de morfologische kenmerken van bepaalde invasieve waterplanten onderzoeken en op zoek gaan naar natuurlijke vijanden. De inzet van natuurlijke vijanden (voornamelijk plantenetende insecten) om een plantensoort te controleren noemt men “biologische controle”. De methode is milieuvriendelijk en goedkoop. Momenteel zijn er echter te veel exotische waterplanten, te weinig wetenschappers en onvoldoende gegevens beschikbaar voor een succesvolle toepassing van deze methode. Daarom roept ‘Bugs 2 the rescue’ de hulp in van het brede publiek.

Bugs 2 the Rescue Infographic
Schiet jij de inheemse waterplanten te hulp?
Bugs 2 the Rescue

Partners gerelateerd aan dit project

middenveld
onderzoek
Natuurpunt Studie

Natuurpunt Studie is het werkingsveld van Natuurpunt dat natuurstudie (i.e. het onderzoek naar soorten, hun ecologie en habitats) stimuleert binnen alle geledingen van de vereniging (afdelingen, beheerteams, werkgroepen…), maar ook daarbuiten, in Vlaamse en internationale context.

Lees Meer
overheid
Provincie Oost-Vlaanderen - Dienst Integraal Waterbeleid

De provincie Oost-Vlaanderen voert een onderbouwd programma exotenbeheer uit op basis van een ambitietabel per soort welke in ons werkgebied problemen veroorzaken. We beheren op eigen terrein én ondersteunen lokale waterloopbeheerders en steden en gemeenten.

Lees Meer
onderzoek
overheid
Vlaamse Milieumaatschappij

De VMM is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving. Het is de opdracht van de VMM om voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen:

• de toestand van het milieu te beschrijven,

• proper, aantrekkelijk en voldoende water te waarborgen,

• gezonde lucht te bewerkstelligen,

Lees Meer
internationaal
communicatie
educatie
Vrije Universiteit Brussel - Science Outreach Office

Het Science Outreach Office verbonden aan VUB heeft als doel een brug te slaan tussen onderzoek en de maatschappij. We geloven dat wetenschap, het bezit én begrip van essentiële kennis over de werking van de wereld en het heelal, bijdraagt tot beter geïnformeerde mensen, burgers, kiezers en bijgevolg een betere maatschappij.

Lees Meer
page-square2--black Created with Sketch.

Succesverhalen gerelateerd aan dit project