Menu Sluit menu
< terug naar resultaten
Vrije Universiteit Brussel - Science Outreach Office

Het Science Outreach Office verbonden aan VUB heeft als doel een brug te slaan tussen onderzoek en de maatschappij. We geloven dat wetenschap, het bezit én begrip van essentiële kennis over de werking van de wereld en het heelal, bijdraagt tot beter geïnformeerde mensen, burgers, kiezers en bijgevolg een betere maatschappij.

Wij werken mee aan die maatschappij door wetenschap en de kritische denkwijze die daarmee gepaard gaat, te delen met de hele bevolking: hoog- en laagopgeleid, arm en rijk, jong, oud, man, vrouw.

Wij doen dit door enerzijds onderzoekers te begeleiden en motiveren om hun kennis en bevindingen te delen en de gemeenschap van in het begin te betrekken bij hun onderzoek en anderzijds door zelf het brede publiek in het hart van de wetenschap te plaatsen via wetenschapscafés en -festivals en een online community rond wetenschap. In dat brede publiek richten wij ons ook op jongeren om hen warm te maken voor wetenschap en technologie door binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals wetenschapskampen, -workshops en -wedstrijden.

Burgerwetenschap vormt een belangrijke pijler in het informeren, maar vooral het betrekken van de burger bij wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers, burgers, organisaties en de overheid zijn allen gebaat bij dit type van interactie en de resultaten die deze opleveren.

Het VUB Science Outreach Office zet dan ook sterk in op het ondersteunen van zijn onderzoekers m.b.t. tot dit topic. In de eerste plaats gaat het om het vergaren en verspreiden van kennis en good practices rond citizen science. Daarnaast kan de onderzoeksgemeenschap rekenen op ondersteuning op het vlak van communicatie naar de doelgroepen en kijkt het Science Outreach Office uit naar het bewerkstelligen van sterkere interne kennisoverdracht.

Meer informatie:

contact@wtnschp.be 

www.wtnschp.be

page-square2--black Created with Sketch.
Niet de partner gevonden die je zocht? Wij helpen je graag verder. Contacteer ons